Giá trị cốt lõi

Dec 09, 2022
Giá trị cốt lõi
Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của mình; trung thực, ngay thẳng và đáng tin cậy; và xem xét tất cả các quan điểm của đồng nghiệp khi đưa ra các quyết định của Công ty.
Giá trị cốt lõi

Bài viết khác

Tầm nhìn

Tầm nhìn

VnRoyal sẽ dẫn đầu toàn cầu trong quan hệ đối tác giáo dục quốc tế, sản xuất và phân phối các sản phẩm và thiết bị y tế.

Thứ sáu, 09/12/2022

Xem thêm
Sứ mệnh

Sứ mệnh

VnRoyal là một hệ sinh thái kinh doanh và là chất xúc tác để đáp ứng các nhu cầu giáo dục và thị trường khác nhau. Thông qua các nền tảng y tế, giáo dục và truyền thông của mình, chúng tôi sản xuất và phân phối các sản phẩm y tế, chuẩn bị cho giới trẻ tham gia vào nền kinh tế toàn cầu, cung cấp cho giới trẻ cơ hội tiếp cận giáo dục đại học ở nước ngoài và liên kết các tổ chức thông qua quan hệ đối tác.

Thứ sáu, 09/12/2022

Xem thêm

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC