VnRoyal Institute

VnRoyal Institute

     "Xây dựng và trao truyền giá trị nhân bản"   

     VnRoyal Institute là một tổ chức giáo dục đào tạo, liên kết và hợp tác quốc tế trong giảng dạy đào tạo và nghiên cứu. Giáo dục đào tạo là một lĩnh vực mới được chú trọng đầu tư và khai thác dựa trên nền tảng hoạt động kinh doanh và kết nối cộng đồng, xây dựng và gìn giữ những mối quan hệ và giá trị tốt đẹp đã được tập đoàn VnRoyal Global Corporation gầy dựng bồi đắp gần hai thập kỷ qua. Trong mỗi một quốc gia, chiến lược giáo dục đào tạo luôn là chiến lược đi đầu, nó quyết định sự thành bại của mỗi một cá nhân, một cộng đồng và vị thế, sự thịnh cường của một quốc gia dân tộc. Ở Việt Nam hiện nay, với chiến lược coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, lấy trọng tâm ưu tiên cho giáo dục là nhà nước và tư nhân cùng làm, huy động mọi nguồn lực của xã hội để xã hội hóa giáo dục.

     Thấu hiểu và đồng hành với chiến lược ấy, tập đoàn VnRoyal Global Corporation bắt tay vào xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh mà giáo dục là một lĩnh vực, một mảng nằm trong hệ thống ấy. Triết lý hoạt động của lĩnh vực giáo dục là “Xây dựng và trao truyền giá trị nhân bản”, kinh doanh là để phụng sự xã hội, phục vụ, chia sẻ với cộng đồng. Chúng tôi xem các giá trị nhân bản là các giá trị cốt lõi, bền vững. Các chiến lược kinh doanh và hoạt động của chúng tôi nhằm tạo ra, xây dựng và trao truyền các giá trị ấy càng sâu, càng rộng bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

     Lấy tiếng Anh làm bệ phóng, lấy các mối quan hệ làm nền tảng, lấy giá trị nhân bản làm kim chỉ nam cho hành động, lấy tư duy hệ sinh thái làm phương pháp hoạt động, VnRoyal Institute triển khai, xây dựng và phát triển các nội dung hoạt động thuộc các dự án như sau:

     - Dự án DEC (viết tắt của cụm từ Daily English Conversation): dự án phi lợi nhuận giảng dạy tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, kết nối cộng đồng,  trao đổi, giao lưu văn hóa thương mại Đông Tây.

     - Dự án EVIT (viết tắt của cụm từ English – Vietnamese Interpretation & Translation): dự án này thực hiện nhiệm vụ biên- phiên dịch tạp chí và các nội dung trên các Website,  các nội dung liên quan đến tất cả hoạt động của tập đoàn VnRoyal Global Corporation, Việt – Anh – Việt.

     - Dự án TESK (viết tắt của cụm  từ Training/teaching English & Soft Skills): dự án này thực hiện nhiệm vụ đào tạo tiếng Anh giao tiếp nói chung và tiếng Anh đặc thù trong một số môi trường cụ thể, tiếng Anh chuyên ngành (Y khoa, Du lịch, kỹ năng viết truyền thông, tiếng Anh và văn hóa…); đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng sống và tư duy tích cực cho thanh thiếu niên.

     - Dự án ICC (viết tắt của cụm từ International Collaboration & Connection): dự án này thực hiện nhiệm vụ kết nối, mời các giảng viên  (GS, PGS, TS) từ các trường đại học ở nước ngoài về giảng dạy tại các cơ sở đào tạo có liên kết ở Việt Nam và ngược lại. Đồng thời, dự án này cũng hợp tác, liên kết với các trường đại học ở nước ngoài (US, UK) mở các khóa liên kết đào tạo, thực tập, tham gia giao lưu trại hè, giao lưu trao đổi sinh viên.

Làm việc BGH trường THCS, THPT Phan Châu Trinh

     Với tầm nhìn dài hạn, chiến lược hoạt động lấy hiệu quả, phát triển bền vững làm trọng được vận hành bởi một đội ngũ nhân sự tinh nhuệ gồm những con người giàu tâm huyết, đam mê, cùng chí hướng và phương pháp làm việc khoa học, VnRoyal Institute hứa hẹn sẽ trở thành một thương hiệu mạnh và uy tín trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam và khu vực trong một tương lại gần.

Chia sẻ: