GIÁO DỤC

VnRoyal Institute

Xây dựng và trao truyền giá trị nhân bản

VnRoyal Institute là một tổ chức giáo dục đào tạo, liên kết và hợp tác quốc tế trong giảng dạy đào tạo và nghiên cứu. Giáo dục đào tạo là một lĩnh vực mới được chú trọng đầu tư và khai thác dựa trên nền tảng hoạt động kinh doanh và kết nối cộng đồng, xây dựng và gìn giữ những mối quan hệ và giá trị tốt đẹp đã được tập đoàn VnRoyal Global Corporation gầy dựng bồi đắp gần hai thập kỷ qua.

Xem thêm
VnRoyal Institute

Dịch vụ chính - VnRoyal Institute

Dự án DEC

Dự án DEC

Dự án tiếng Anh cộng đồng mang tên DEC (Daily English Conversation) là một dự án được thành lập bởi VnRoyal Institute. Chúng tôi đã gặp nhau ở dự án này bằng cả tấm lòng của những người con Việt Nam từng xa quê và yêu cộng đồng quê hương của mình. Những gì chúng tôi mong muốn từ dự án là cộng đồng Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội luyện nghe nói với người bản xứ, gỡ bỏ rào cản ngôn ngữ.
Xem thêm
Dự án EVIT

Dự án EVIT

Dự án EVIT (viết tắt của cụm từ Phiên dịch & Dịch thuật Anh - Việt): Dự án này thực hiện nhiệm vụ dịch thuật tạp chí và nội dung trên các website, nội dung liên quan đến mọi hoạt động của Công ty. Công ty Cổ phần VnRoyal Global, Việt - Anh - Việt.
Xem thêm

Link website

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC