Lĩnh vực kinh doanh

Y TẾ

Trải qua hơn 1,5 thập kỷ, VnRoyal tự tin là nhà phân phối uy tín của DeRoyal USA tại thị trường Việt Nam. VnRoyal đã giúp người bệnh, người có nhu cầu về thiết bị xét nghiệm tiếp cận với sản phẩm có chất lượng hàng đầu thế giới của Mỹ.

Xem thêm
Y TẾ

GIÁO DỤC

VnRoyal Institute là một tổ chức giáo dục đào tạo, liên kết và hợp tác quốc tế trong giảng dạy đào tạo và nghiên cứu. Giáo dục đào tạo là một lĩnh vực mới được chú trọng đầu tư và khai thác dựa trên nền tảng hoạt động kinh doanh và kết nối cộng đồng, xây dựng và gìn giữ những mối quan hệ và giá trị tốt đẹp đã được tập đoàn VnRoyal Global Corporation gầy dựng bồi đắp gần hai thập kỷ qua.

Xem thêm
GIÁO DỤC

library

Triết lý của VnRoyal là “Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội”, do đó, mọi quyết định của VnRoyal đều dựa trên quan điểm nghĩa vụ và trách nhiệm đối với xã hội. Trách nhiệm doanh nghiệp sẽ phản ánh quy mô, tầm vóc của doanh nghiệp.

Tin tức

Hình ảnh

video

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC