EDUCATION

VNROYAL EDUCATION

Vượt qua rào cản ngôn ngữ và tự tin bước ra thế giới. Đó chính là điều mà ai ai cũng đang nổ lực để hoàn thành. Cùng DEC để lắng nghe câu chuyện về ông Nguyễn Ngọc Lân – người sáng lập VnRoyal Institute cùng với dự án tâm huyết DEC (Daily English Conversation). 

Xem thêm
VNROYAL EDUCATION

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC