VnRoyal

Lĩnh vực hoạt động

VnRoyal đã giúp người bệnh, người cần điều trị vết thương, vết loét, vết bỏng được tiếp cận với sản phẩm chất lượng hàng đầu thế giới đến từ Mỹ. DeRoyal và VnRoyal đã đồng hành và phát triển cùng DeRoyal hơn 1,5 thập kỷ.
Xem thêm

BRAND

VNROYAL

Cộng hưởng những giá trị khác biệt về con người, công nghệ và cuộc sống để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Lịch sử hình thành

01 02

Năm 2005, VnRoyal được thành lập

  • Năm 2005, thành lập công ty
  • Năm 2005, lần đầu sản phẩm có mặt ở các nước Châu Âu
01 02

Năm 2010. .....

  • Công ty đạt danh hiệu ...
  • Công ty mở thêm chi nhánh 

Trách nhiệm xã hội

Triết lý của VnRoyal là “Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội”, do đó, mọi quyết định của VnRoyal đều dựa trên quan điểm nghĩa vụ và trách nhiệm đối với xã hội. Trách nhiệm doanh nghiệp sẽ phản ánh quy mô, tầm vóc của doanh nghiệp.

library

VnRoyal's philosophy is "Business associated with social responsibility", therefore, all decisions of VnRoyal are based on the view of duty and responsibility to society. Corporate responsibility will reflect the size and stature of the business.

Tin tức

Hình ảnh

video

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC